Energietransitie

Gepubliceerd op 26 oktober 2020 om 15:08

Energietransitie

Wat betekent de transitie naar duurzame energie voor de Meppeler samenleving? Wat zijn de kansen bij woningen en bedrijven die nu gebouwd gaan worden? Wat is de opgave in de bestaande wijken en bedrijventerreinen? Het uitgangspunt is om in 2040 een energie-neutrale gemeente te zijn.

 • Wat doet de gemeente

  Lees meer over waar de gemeente zelf concreet op inzet en hoe we de overstap naar een duurzame toekomst zo goed mogelijk begeleiden

 

Regionale energiestrategie Drenthe

In regionale energie strategieën worden afspraken uit het klimaatakkoord door 30 regio’s in de praktijk gebracht.

In de regionale energiestrategie werken de provincie, de waterschappen en de gemeenten met maatschappelijke partners, netbeheerders voor gas, elektriciteit en warmte, het bedrijfsleven en waar mogelijk inwoners regionaal gedragen keuzes uit.

De gemeenteraad van Meppel heeft 31 oktober burgemeester & wethouders opdracht gegeven samen met andere gemeenten, de provincie en de waterschappen de regionale energiestrategie Drenthe op te stellen.

Drenthe is een van de 30 energieregio’s in Nederland. De energieregio's zijn gevormd om invulling te geven aan de afspraken over

 • grootschalige productie van 35 TWh hernieuwbare elektriciteit op land,
 • verdeling van de in de regio aanwezige duurzame warmte en
 • de hiervoor benodigde infrastructuur.

Deze afspraken staan in het landelijke concept klimaatakkoord dat in juni 2019 door het kabinet is gepresenteerd.

Samen met inwoners

De gemeenteraad heeft ook een startnotitie vastgesteld. Belangrijk onderdeel van de startnotitie is de participatie van inwoners en andere belanghebbenden bij de regionale energiestrategie. Doel van de energiestrategie is een C02-reductie van 49% in 2030 en nagenoeg C02-neutraal in 2050. Het streven is dat overgang naar CO2-neutrale energie haalbaar, betaalbaar en beschikbaar is.

Kalender

 • 1 juni 2020 leveren de 30 energieregio’s hun conceptenergiestrategie: wat biedt de regio aan energie?
 • 1 oktober 2020 wordt de verdeling van een eventuele restopgave bekend.
 • 1 maart 2021 leveren de 30 energieregio's hun energiestrategie: wat biedt de regio aan energie?
 • Medio 2021 is het merendeel van de energiestrategie - wat biedt de regio aan energie? - verwerkt in het omgevingsbeleid.
 • 1 januari 2025 zijn alle projecten planologisch vergund, zodat deze projecten in aanmerking kunnen komen voor de stimuleringsregeling duurzame energietransitie.

Informatie

Je leest meer over de RES Drenthe op de website energievoordrenthe.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.