De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De Subsidieregeling verwijdering Asbestdaken heeft als oogmerk om het verwijderen van asbestdaken te stimuleren. Voor de regeling was een budget van € 75 miljoen beschikbaar. Dit budget is inmiddels uitgeput en de regeling is per 15 december 2018 gesloten. Subsidie aanvragen is dus helaas niet meer mogelijk.
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

Informatie over asbest

Milieu centraal

Asbest  op maat (voor het verwijderen van asbest)
https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/?module=asbest

Algemene info asbest

https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/klussen/asbest/

Klik op onderstaande button om verder te lezen

Alles over asbestwetgeving en -certificering

www.ascert.nl


Verwijder uw asbestdak

Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod geldt voor alle gebouwen met asbesthoudende dakbedekking in de vorm van asbesthoudende golfplaten, dakleien en bitumen. Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, en ook niet voor de volgende materialen aan de buitenkant: boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee nemen bij het vervangen van uw dak.

Waarom deze maatregel?

De maatregel moet milieu- en gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Asbest is een kankerverwekkende stof en verspreiding van en blootstelling aan asbest moet worden vermeden. Daken kunnen door de jaren heen aangetast worden door weer en wind waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen: verwijdering (sanering) is op enig moment noodzakelijk.

Waar vind je asbestdaken?

Op de meeste woonhuizen in Nederland ligt geen asbestdak. Het zit níét in gewone dakpannen. In gebouwen van na 1994 is geen asbest meer toegepast. Waar vindt u asbest wel?

  • In golfplaten op gebouw, aanbouw of schuur. Asbest werd voor 1994 in golfplaten verwerkt. Asbestgolfplaten liggen op veel boerenschuren of schuurtjes die gebouwd zijn voor 1994. Golfplaten bevatten géén asbest als u op de een-na-laatste golf van de plaat de letters NT (new technology) ziet staan.
  • In leien daken die voor 1994 zijn gelegd of vernieuwd. Maar dakleien kunnen ook van (lei)steen zijn, daarin zit geen asbest. Heeft u dakleien? Een gecertificeerd inventaristiebedrijf kan bepalen of hier asbest in zit.
  • Asbest kan ook in of onder bitumen op platte daken verwerkt zijn.

De Asbestwegwijzer wijst u de weg waar binnenshuis en buitenshuis asbest kan zitten.

 

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest.

Zelf doen? Dit mag bij minder dan 35 
Een particulier mag maximaal 35 m² asbestdak, dat geschroefd en in goede toestand is, zelf verwijderen. Dit mag alleen onder bepaalde strikte voorwaarden, die staan op InfoMil.

In dit filmpje hoort u meer over het verwijderen van asbestgolfplaten van een schuurtje.
https://www.youtube.com/watch?v=yiS9dkptEzA

Asbestdaken tot 35 vierkante meter mag u in sommige gevallen dus zelf verwijderen. U moet daarvoor altijd eerst via www.omgevingsloket.nl toestemming vragen aan de gemeente. Het materiaal mag bijvoorbeeld niet gespijkerd, gelijmd of geniet zijn. Met bouten vastgeschroefde dakplaten zijn, indien onbeschadigd, zelf te verwijderen door gemiddeld handige klussers.

Gaat u daadwerkelijk zelf aan de slag, is een gedegen voorbereiding van belang. Zorg bijvoorbeeld voor beschermende kleding, haarlak en een tuinslang.

Asbest inleveren

U kunt asbest inleveren bij de milieustraat. Meer informatie hierover vindt u op de website van Rova.


Meer dan 35
 m² asbest? Laat het dan doen

In de meeste gevallen moet asbest verwijderd worden door een gecertificeerd bedrijf. Een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf ontzorgt en verwijdert asbest op een veilige manier. Voor het verwijderen van bitumen en dakleien met asbest moet altijd een gecertificeerd bedrijf worden ingeschakeld

Gezamenlijk doen?

Het kan 15 tot 20 procent goedkoper zijn om je asbestdaken samen met je buren (of straat) te laten laat verwijderen. Je kunt dan namelijk groepskorting bedingen

Nadere info:

https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/klussen/asbest/