Uw subsidieadviseur in de gemeente meppel 

Jarno Swijghuizen
Senior subsidieadviseur
De Jong & Laan | Cata

0592-544030 
06-57297603

 

 

Wij zijn het Nationaal Warmtefonds

Groen licht voor jouw verduurzaming

Kun je financiële ondersteuning gebruiken bij jouw verduurzaming? Zet samen met ons de eerste stap. Wij als financier en jij als slimme investeerder. Zo kun je snel beginnen met besparen, vergroot je direct jouw wooncomfort en draag je positief bij aan de energietransitie. Recent zijn de voorwaarden voor rentevrije leningen verruimd en de maximale leenbedragen verhoogd.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Wat is het
In de meeste huizen hangt een ketel die werkt op aardgas. Deze ketel produceert dagelijks veel warm water. Warm water dat we gebruiken in de badkamer en in onze verwarming. Gaat u uw warmte voortaan op een duurzame manier opwekken? Met warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler? Dan is de ISDE-subsidie wellicht wat voor u. Als u een van deze apparaten koopt, krijgt u een deel van uw kosten terug. Deze subsidie geldt voor zowel bestaande als nieuwbouw woningen (als er een aantoonbare verbetering van het energieverbruik/EPC is).

Door wie
Landelijke overheid.

Voor wie
Particulieren, zakelijke gebruikers, gemeenten en andere overheden.

 

Warmtefonds per 3 februari van start met aantrekkelijke financiering

Er komt een Warmtefonds waar alle woningeigenaren – ook degenen die nu geen toegang hebben tot financiering – terecht kunnen voor aantrekkelijke financiering voor de verduurzaming van hun woning. Het Warmtefonds begint met het verstrekken van financiering met looptijden tot maximaal 20 jaar voor eigenaar-bewoners en maximaal 30 jaar voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vanaf acht appartementen. Daarbij wordt een rente gevraagd die vergelijkbaar is met de rente voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garrantie (NHG) met eenzelfde looptijd. In combinatie met de beschikbare subsidies voor isolatie en duurzame warmte-opties worden de financieringslasten voor verduurzaming verlaagd. Zo kunnen de kosten voor verduurzamingsmaatregelen steeds vaker via een lagere energierekening worden terugverdiend. Het Rijk heeft ervoor gekozen om de structuur en kennis van het Nationaal Energiebespaarfonds te gebruiken voor het Warmtefonds. In aanloop naar het Warmtefonds komen per 3 februari 2020 de eerste leningen beschikbaar met langere looptijden en een lening voor kleinere VvE’s. U kunt de leningen uit het Warmtefonds en het Energiebespaarfonds aanvragen op www.energiebespaarlening.nl. Gaandeweg 2020 volgen meer financieringsmogelijkheden.

 

Subsidieregeling voor woningisolatie (SEEH)

De subsidieregeling voor woningisolatie (SEEH), voor het isoleren van je dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas. U moet dan wel 2 of meer isolatiemaatregelen laten uitvoeren. Als u deze maatregelen laat uitvoeren, kunt u subsidie krijgen voor een paar extra maatregelen die energie besparen, zoals een isolerende voordeur en maatwerkadvies.

Tijdelijk 10% extra subsidie op isolatie
Naast het voordeel van het samen inkopen van isolatie geeft het Rijk een interessante subsidie wanneer een woningeigenaar investeert in minimaal twee isolatiemaatregelen tegelijk. Vanaf 1 september 2019 kan je gebruikmaken van de zogenoemde SEEH-regeling, de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis.
Kijk op hiervoor op www.rvo.nl. Deze subsidie loopt tot 31 december 2020 en is nu tijdelijk met 10% verhoogd. Hierdoor is tot ongeveer 30% van de investering in isolatie maatregelen via het Rijk terug te krijgen.

Lees verder op de website van Milieu Centraal

Lees verder op de website van RVO

 

Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. De lening is bedoeld voor huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren. Met de lening kunnen de kosten voor bijvoorbeeld het plaatsen van een warmtepomp, het toepassen van isolatie of de aanschaf van zonnepanelen (laatste in combinatie met een andere maatregel) worden gefinancierd. U kunt de Energiebespaarlening aanvragen via www.energiebespaarlening.nl.

 

Verlaging BTW-tarief op isolatiewerkzaamheden

Wat is het
Isoleert u een woning? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken onder een lager belastingtarief. Het aanbrengen van isolatieglas valt ook onder deze regeling.

N.B.1 Kozijnen, deuren en riet tellen niet als isolatiemateriaal
N.B.2 Als u kozijnen, compleet met ramen aangeleverd krijgt, telt het plaatsen van de kozijnen NIET als het aanbrengen van isolatiemateriaal. Wordt er alleen isolatieglas geplaatst, dan telt dat wél als het aanbrengen van isolatiemateriaal.

Door wie
Belastingdienst; het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, hoeft minder belasting te betalen. En u dus ook.

Voor wie
Iedereen.

Voorwaarden
Uw woning moet ouder zijn dan 2 jaar.

Zo werkt het
Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, brengt u het lagere tarief in rekening.

Combineren mag!
Deze BTW-verlaging mag u combineren met alle andere subsidieregelingen.

Meer informatie
Belastingdienst

 


Sportlening voor verduurzaming sportverenigingen

Sportverenigingen kunnen voor de verduurzaming van hun accommodatie de Sportlening aanvragen. Met een garantie van de Stichting Waarborgfonds voor de Sport kan dit tegen een aantrekkelijke rente. Sportverenigingen kunnen tevens gebruik maken van de BOSA.

Bekijk de Sportlening >>>

 

BTW op zonnepanelen verdwijnt in 2023 voor residentiele woningen

Gepubliceerd op 26 augustus 2022 om 09:46

 • Vanaf 1 januari betaalt men niet langer 21% btw op de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen. Het zgn. BTW nultarief.
 • De regeling geldt voor alle particulieren en is ook voor woningcorporaties en huurondernemers interessant.
 • De regeling geldt ook voor panelen op gebouwen op of aan of onmiddellijk nabij de woning
 • BTW 0-tarief geldt niet voor zonnedakpannen, fotovoltaïsche warmtepompen of zonneboilers
 • Deze regeling gaat in op 1 januari 2023
 • Groot voordeel is natuurlijk de administratieve vereenvoudiging. Geen Kleine Ondernemersregeling (KOR) meer nodig om de BTW terug te kunnen vragen. 
 • De verlaging van het btw-tarief zal alleen gelden voor de levering en/of installatie van niet-geïntegreerde panelen. Zie ook hieronder, punt 2. 

 • Wat zijn de gevolgen voor lopende projecten?

  Ofwel: moet je rekening houden met de tariefswijziging per 1 januari 2023 voor lopende projecten waarin een particulier of belegger een woning of appartementengebouw met niet-geïntegreerde zonnepanelen koopt op basis van een reeds overeengekomen V.O.N.-prijs (inclusief btw)? Het antwoord is ja. Op basis van de Wet op de omzetbelasting 1968 is het vereist om (de verlaging van 21% naar) het 0% tarief “door te geven” aan de afnemer met een beperkt, of geen, recht op aftrek van btw (bijvoorbeeld een particulier of een belegger). Dit is zelfs het geval bij V.O.N.-prijzen.

 • Op welke prestatie(s) is het 0% tarief van toepassing?

  Op de levering en/of installatie van niet-geïntegreerde panelen die worden aangebracht op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. De nieuwe regeling ziet dus niet op panelen geïntegreerd in dak- (die tegelijkertijd als dakbedekking dienen) of gevelbekleding. Voor die laatste categorie geldt onverkort 21% btw. De nieuwe regeling geldt bijvoorbeeld wel voor panelen ingelegd in een bak. In het laatste geval geldt het 0% tarief voor de panelen maar niet voor de inlegbak zelf. Wij verwachten dat voor installatie noodzakelijke producten, zoals omvormers en dakhaken, ook onder het 0% tarief zullen vallen. Voor de exacte invulling moet de (toelichting bij) het wetsvoorstel op Prinsjesdag worden afgewacht.

 • Hoe rekening houden met deze wijziging in prijslijsten en kopersdocumentatie?

  Wanneer dit gaat om woningen die pas ná 1 januari 2023 opgeleverd gaan worden moet nu worden aangegeven dat de gehele koopsom inclusief 21% btw is. Als het wetsvoorstel ingaat per 1 januari 2023 en de zonnepanelen in een termijn zitten die na deze datum vervalt, moet verplicht een korting van 21% uit de koopsom (inclusief btw) voor de zonnepanelen en installatie gegeven worden. 


Alle beschikbare informatie vind u hier