Uw subsidieadviseur in de gemeente meppel 

Martijn van der Leest
Senior subsidieadviseur
De Jong & Laan | Cata

0592-544030 
06-12040231

Linkedln pagina

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Wat is het
In de meeste huizen hangt een ketel die werkt op aardgas. Deze ketel produceert dagelijks veel warm water. Warm water dat we gebruiken in de badkamer en in onze verwarming. Gaat u uw warmte voortaan op een duurzame manier opwekken? Met warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler? Dan is de ISDE-subsidie wellicht wat voor u. Als u een van deze apparaten koopt, krijgt u een deel van uw kosten terug. Deze subsidie geldt voor zowel bestaande als nieuwbouw woningen (als er een aantoonbare verbetering van het energieverbruik/EPC is).

Door wie
Landelijke overheid.

Voor wie
Particulieren, zakelijke gebruikers, gemeenten en andere overheden.

 

Warmtefonds per 3 februari van start met aantrekkelijke financiering

Er komt een Warmtefonds waar alle woningeigenaren – ook degenen die nu geen toegang hebben tot financiering – terecht kunnen voor aantrekkelijke financiering voor de verduurzaming van hun woning. Het Warmtefonds begint met het verstrekken van financiering met looptijden tot maximaal 20 jaar voor eigenaar-bewoners en maximaal 30 jaar voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vanaf acht appartementen. Daarbij wordt een rente gevraagd die vergelijkbaar is met de rente voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garrantie (NHG) met eenzelfde looptijd. In combinatie met de beschikbare subsidies voor isolatie en duurzame warmte-opties worden de financieringslasten voor verduurzaming verlaagd. Zo kunnen de kosten voor verduurzamingsmaatregelen steeds vaker via een lagere energierekening worden terugverdiend. Het Rijk heeft ervoor gekozen om de structuur en kennis van het Nationaal Energiebespaarfonds te gebruiken voor het Warmtefonds. In aanloop naar het Warmtefonds komen per 3 februari 2020 de eerste leningen beschikbaar met langere looptijden en een lening voor kleinere VvE’s. U kunt de leningen uit het Warmtefonds en het Energiebespaarfonds aanvragen op www.energiebespaarlening.nl. Gaandeweg 2020 volgen meer financieringsmogelijkheden.

 

Subsidieregeling voor woningisolatie (SEEH)

De subsidieregeling voor woningisolatie (SEEH), voor het isoleren van je dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas. U moet dan wel 2 of meer isolatiemaatregelen laten uitvoeren. Als u deze maatregelen laat uitvoeren, kunt u subsidie krijgen voor een paar extra maatregelen die energie besparen, zoals een isolerende voordeur en maatwerkadvies.

Tijdelijk 10% extra subsidie op isolatie
Naast het voordeel van het samen inkopen van isolatie geeft het Rijk een interessante subsidie wanneer een woningeigenaar investeert in minimaal twee isolatiemaatregelen tegelijk. Vanaf 1 september 2019 kan je gebruikmaken van de zogenoemde SEEH-regeling, de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis.
Kijk op hiervoor op www.rvo.nl. Deze subsidie loopt tot 31 december 2020 en is nu tijdelijk met 10% verhoogd. Hierdoor is tot ongeveer 30% van de investering in isolatie maatregelen via het Rijk terug te krijgen.

Lees verder op de website van Milieu Centraal

Lees verder op de website van RVO

 

Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. De lening is bedoeld voor huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren. Met de lening kunnen de kosten voor bijvoorbeeld het plaatsen van een warmtepomp, het toepassen van isolatie of de aanschaf van zonnepanelen (laatste in combinatie met een andere maatregel) worden gefinancierd. U kunt de Energiebespaarlening aanvragen via www.energiebespaarlening.nl.

 

Verlaging BTW-tarief op isolatiewerkzaamheden

Wat is het
Isoleert u een woning? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken onder een lager belastingtarief. Het aanbrengen van isolatieglas valt ook onder deze regeling.

N.B.1 Kozijnen, deuren en riet tellen niet als isolatiemateriaal
N.B.2 Als u kozijnen, compleet met ramen aangeleverd krijgt, telt het plaatsen van de kozijnen NIET als het aanbrengen van isolatiemateriaal. Wordt er alleen isolatieglas geplaatst, dan telt dat wél als het aanbrengen van isolatiemateriaal.

Door wie
Belastingdienst; het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, hoeft minder belasting te betalen. En u dus ook.

Voor wie
Iedereen.

Voorwaarden
Uw woning moet ouder zijn dan 2 jaar.

Zo werkt het
Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, brengt u het lagere tarief in rekening.

Combineren mag!
Deze BTW-verlaging mag u combineren met alle andere subsidieregelingen.

Meer informatie
Belastingdienst

 

BNG Duurzaamheidsfonds

Steun voor kleinere duurzame plannen

Verduurzamen doen we in grote én kleine stappen. Dat laatste wordt nog wel eens vergeten. Ook sportverenigingen en bedrijven dragen met duurzame projecten een steentje bij aan de reductie van de CO2-uitstoot.

Gemeenten zien dat ook, maar niet overal is gemeentelijk budget gereserveerd om kleinere projecten te ondersteunen. Dankzij het BNG Duurzaamheidsfonds, waar SVn fondsmanager van is, kunnen goede kleinere initiatieven wel van de grond komen.

Zo werkt het BNG Duurzaamheidsfonds

Investeren in duurzaamheid is belangrijk. Juist nu. Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die bijdragen aan duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies.

Leer over duurzaam financieren >>>

 

Reddingsboei voor kleinere duurzame projecten

Het BNG Duurzaamheidsfonds is begin 2018 gestart met het verstrekken van leningen aan duurzame projecten. Sindsdien hebben ruim 45 projecten een financiering gekregen.

Lees meer >>>


Sportlening voor verduurzaming sportverenigingen

Sportverenigingen kunnen voor de verduurzaming van hun accommodatie de Sportlening aanvragen. Met een garantie van de Stichting Waarborgfonds voor de Sport kan dit tegen een aantrekkelijke rente. Sportverenigingen kunnen tevens gebruik maken van de BOSA.

Bekijk de Sportlening >>>

 

 

Terugvragen btw zonnepanelen

Wat is het
Als u zonnepanelen koopt, kunt u de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Dat scheelt u toch mooi 21% op uw kosten. Deze regeling geldt voor zowel bestaande als nieuwbouw woningen.

De elektriciteit die uw zonnepanelen opwekken, gebruikt u lang niet altijd op dat zelfde moment. U levert deze zelf opgewekte zonnestroom dan terug aan het elektriciteitsnet. De belastingdienst vindt dat u een ondernemer bent voor deze zonnestroom. Omdat u ‘ondernemer’ bent, kunt u een btw-nummer aanvragen bij de Belastingdienst. En met dat btw-nummer mag u de btw over de aanschaf en installatie terugvragen.

Klinkt ingewikkeld, maar dat valt reuze mee. En u hoeft ook niet jaar in jaar uit btw-aangifte te doen, iets dat een échte ondernemer wel moet doen. U doet 1 keer aangifte en dat is het.

 

Door wie
Belastingdienst.

Voor wie
Particulieren.
Ondernemers moeten contact op nemen met de belastingdienst om te horen wat de mogelijkheden zijn.

Hoeveel subsidie krijgt u?
U krijgt de 21% btw terug die u heeft betaald voor de aankoop en installatie van de zonnepanelen. Van dit bedrag moet u een nog wel een (klein) bedrag aftrekken; de btw die hoort bij de geleverde stroom. De belastingdienst gebruikt hier vaste bedragen voor. Hoe meer uw zonnepanelen kunnen opwekken, hoe hoger dit bedrag, uiteenlopend van € 20 – € 200.

Verplicht of niet?
Als u geen zin hebt in gedoe en administratie, mag u de btw-aangifte ook achterwege laten. Niets doen heeft echter ook een nadeel: u krijgt geen btw over de aanschaf en installatie terug.

Voorwaarden

 • De energierekening moet op naam staan van degene die zich als ondernemer aanmeldt.
 • U moet de aanmelding doen binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin u de panelen hebt gekocht. Aanmelden voordat de panelen worden geïnstalleerd mag ook.

Zo werkt het

 • Registreer u eenmalig als startend ondernemer bij de belastingdienst.
 • Binnen 5 werkdagen nadat de Belastingdienst uw aanmeldingsformulier heeft ontvangen, krijg je een brief van de Belastingdienst (de zogenoemde ´vaststelling´).
 • Weer 5 dagen later ontvangt u per brief uw inlognaam om digitaal btw-aangifte te doen.
 • Weer enkele dagen later ontvangt u uw wachtwoord om digitaal btw-aangifte te doen.
 • Doe belastingaangifte over het jaar waarin de panelen zijn geïnstalleerd.
 • Vraag gelijk ontheffing aan voor de administratieve voor de volgende jaren.
 • Alles wordt nader uitgelegd in dit stappenplan.

Combineren mag
Helaas zijn er op dit moment geen andere subsidies voor zonnepanelen. Maar u mag het terug vragen van de btw wel combineren met een Energiebespaarlening. Hiermee kun je niet alleen geld lenen voor warmtepompen, zonneboilers enzovoorts, maar ook voor muurisolatie, dakisolatie en nog veel meer.

Meer informatie
Website van MilieuCentraal
Aanmeldformulier op website belastingdienst

 

 

Waterschap verstrekt ‘klimaatsubsidie’ voor particuliere initiatieven


Om klimaat-initiatieven van inwoners, (wijk)verenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen te stimuleren, verstrekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) er vanaf vrijdag 12 mei (tot einde dit jaar) een speciale subsidie voor. Onder het motto ‘Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon’ roept het waterschap op om ook zelf de eigen leefomgeving klimaatbestendig in te richten.

 

Hoe lang bestaat de subsidie nog?
Voor zover nu bekend bestaat de subsidie nog tot 2021. Elk jaar vult de landelijke overheid de subsidiepot bij. Voor heel 2017 is € 90 miljoen subsidie beschikbaar. Wilt u weten hoeveel geld er nu nog beschikbaar is? Bekijk de Stand van zaken ISDE


Hoeveel subsidie krijgt u?
Hoeveel geld u terug krijgt, hangt af van het soort apparaat en het vermogen van het apparaat:

 • warmtepompen; subsidie vanaf € 500
 • zonneboilers; subsidie vanaf € 500
 • biomassaketels; subsidie vanaf € 2.500
 • pelletkachels; subsidie vanaf € 500

LET OP 1: RVO stelt ook technisch eisen aan sommige apparaten.
LET OP 2: Per 1 juli 2017 zijn de subsidiebedragen voor lucht-waterpompen veranderd: bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW geldt een subsidiebedrag van €1.100. Dit bedrag wordt vermeerderd met €100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW.

Hier kunt u zien welke apparaten op de subsidielijst staan én hoeveel subsidie u er voor krijgt.


Voorwaarden

 • Uw apparaat staat op de lijst van apparaten waar subsidie voor is.
 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 gekocht.
 • Het apparaat is nieuw en geinstalleerd (in een gebouw in Nederland) en u heeft een bewijs dat u heeft betaald.
 • U vraagt de subsidie binnen 6 maanden na installatie aan.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.

Zo werkt het

 1. U koopt een (of meer) apparaten. U schiet het totale bedrag dus eerst zelf voor.
  LET OP: Heeft u meer dan 1 apparaat gekocht? Vraag dan voor elk apparaat apart subsidie aan. 
 2. U vraagt subsidie aan, uiterlijk zes maanden nadat u het apparaat heeft geïnstalleerd.
 3. Binnen acht weken na uw aanvraag, krijgt u de beslissing.
 4. De betaling volgt maximaal één week na de beslissing.

Hier vindt u het formulier om de subsidie aan te vragen.

Combineren mag!
Deze subsidieregeling  is een landelijke regeling. U mag deze subsidie combineren met andere subsidies, bijvoorbeeld van de gemeente of provincie, en met de Energiebespaarlening.

Meer informatie:
Website van RVO
Website milieucentraal / warmtepompen
Website milieucentraal / Zonneboiler
Website milieucentraal / pelletkachel of biomassaketel