Elektrisch rijden, aanvraag oplaadpunt openbare weg

Gemeente Meppel stimuleert het gebruik van elektrische auto’s door de realisatie van laadpalen in de openbare ruimte te faciliteren.

Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de leefomgeving omdat er tijdens het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen. Huidige en toekomstige ‘e-rijders’ kunnen vanaf nu voor hun elektrische auto een laadpaal bij hen in de buurt aanvragen.

Aanvragen

De (enige) marktpartij bij wie u op dit moment een aanvraag kunt doen, is Allego. U vraagt een laadpaal aan via www.openbaarladen.nl/meppel.

De aanvraag van een oplaadpunt kost u niets. De marktpartij beoordeelt en toetst uw aanvraag en legt deze voor aan de gemeente. De gemeente toetst de aanvraag aan haar beleid (PDF, 310 kB) en neemt bij een positief oordeel een verkeersbesluit om de parkeerplaats behorende bij de laadlocatie te reserveren voor het opladen. Als hier geen bezwaar op komt wordt overgegaan op plaatsing van de oplaadpaal en de bebording.  Als u daarna gebruik wilt maken van de oplaadpaal, betaalt u het markttarief voor opladen.

Oplaadpunten aan de openbare weg zijn altijd openbaar toegankelijk voor het opladen van elektrische voertuigen. U krijgt dus géén eigen oplaadpunt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk e-rijders er gebruik van kunnen maken.
Het realiseren van een oplaadpunt is een samenspel tussen marktpartij, netbeheerder en gemeente. De totale doorlooptijd is circa 18 weken. Daarin is een bezwaartermijn van 6 weken op het verkeersbesluit wettelijk verplicht. Als er bezwaar wordt gemaakt, dan duurt het aanvraagproces mogelijk langer.

Eigen laadpunt

Voor een laadpunt op eigen terrein heeft u geen vergunning nodig. Houdt u er rekening mee dat u geen openbare parkeerplaatsen of parkeerruimte op de openbare weg voor uzelf mag reserveren voor het elektrisch opladen. Ook mag u geen bord plaatsen dat de indruk kan geven dat anderen op deze plek niet hun auto mogen parkeren. Ook voorzieningen vanuit de huisaansluiting over, door of onder openbaar gebied zijn niet toegestaan.

Meer informatie

www.allego.nl
www.openbaarladen.nl/meppel