Bespaar Lokaal verzorgt uw Duurzaamheids Meerjaren begroting en/of uw EED audit

 

In de adviestrajecten voor EP-U gebouwen moeten we rekening houden met een aantal vanuit de overheid verplichte of aanbevolen maatregelen/ adviesrichtingen. Dit betekent dat in een OVV en maatwerkadviezen deze punten aandacht moeten krijgen. Hieronder een aantal belangrijke punten die je moet weten als je een advies gaat schrijven.

 

 1. EED-auditplicht (https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht-2023/eed-auditplicht)

  De EED-auditplicht is voor bedrijven met meer dan 250 fte of een jaar omzet van meer dan € 50 miljoen én een balans totaal van meer dan € 43 miljoen. Hiervoor moet een EED-rapportage opgesteld worden conform het sjabloon van RVO. Dit moet eens in de 3 á 4 jaar gedaan worden.
 1. Renovatiestandaard (https://www.rvo.nl/onderwerpen/renovatiestandaard)

  De renovatiestandaard is een vrijwillige richtlijn voor de energieprestatie van utiliteitsgebouwen. Om de klimaatdoelen te halen moeten gebouwen duurzamer worden. Na 2030 wordt er een verplichte eindnorm bepaald waaraan de energieprestaties van alle gebouwen moeten voldoen in 2050.

  Als u vóór 2030 gaat verbouwen, wilt u uiteraard alvast voldoen aan de eindnorm. De renovatiestandaard is bedoeld om u een houvast te geven voordat de eindnorm verplicht wordt.

  Een gebouw dat aan de renovatiestandaard voldoet is energiezuinig genoeg tot 2050. Deze richtlijn is nog niet verplicht en is alleen van toepassing op utiliteitsbouw, niet op woningen.

 2. Erkende maatregelenlijst (https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht-2023/erkende-maatregelenlijsten-eml-vanaf-2023)

  De energiebesparingsplicht houdt in dat u alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uitvoert. U kunt aan deze plicht voldoen door alle, voor u toepasselijke, erkende maatregelen uit te voeren.

  Op de EML staan maatregelen die wettelijk zijn vastgelegd en die voor de meeste locaties een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben. Op deze lijst staan waarschijnlijk niet alle energiebesparende maatregelen die u in uw specifieke situatie met deze terugverdientijd kunt uitvoeren. De overheid vindt de EML voldoende om te voldoen aan de energiebesparingsplicht. Dit is de EML-systematiek.

  Voor elke toepasselijke erkende maatregel die u niet uitvoert, moet u een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel uitvoeren. Met de alternatieve maatregel moet u net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel. Heeft u toch niet alle toepasselijke erkende maatregelen of een minimaal gelijkwaardig alternatief hiervoor uitgevoerd? En gaat u dit ook niet doen? Dan moet u alsnog alle energiebesparende maatregelen, die voor uw specifieke situatie een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder, uitvoeren.

 3. Informatieplicht (https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht-2023/informatieplicht-energiebesparing)

  Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover eens in de 4 jaar rapporteren aan uw bevoegd gezag. Voor de gebouw gebonden maatregelen, de isolatie van gebouwschil bijvoorbeeld, is dat altijd op grond van de informatieplicht energiebesparing. Voor de activiteit gebonden maatregelen zoals energiezuinige product koeling, is dat op grond van de informatieplicht energiebesparing of op grond van de onderzoek plicht energiebesparing.

 

Wilt u EED audit laten uitvoeren? Of wenst u een D-MJOP? MAIL ons en we nemen contact met u op.